Kvalitet & miljö

Vi vill att våra barn ska växa upp i en frisk och sund miljö.
Därför tycker vi att kvalitets- och miljöarbete är både en angelägenhet och ett ansvar.
Vi har ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem som definierar hur vi styr hela vår verksamhet, hur våra rutiner ser ut och hur vi ska agera vid olika tillfällen.

Vi värnar om att ha återkommande, nöjda kunder och därför ser vi till att vår verksamhet ständigt utvecklas. Tillsammans med vår personal arbetar vi  med ständiga förbättringar så att vi upprätthåller en god kvalitet och minimerar vår miljöpåverkan.

Strängnäs Mekaniska har ett integrerat ledningssystem och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.ISO 9001 certifieradISO 14001 certifierad